BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2014

Konklusion på Brugertilfredshedsundersøgelsen i SKG år 2014 den 11/12-2014.

 

Der er i alt modtaget 420 besvarelser fordelt på 61 % kvinder og 39 % mænd.

 

Aldersgruppen mellem 30 år og 50 år udgør flertallet af besvarelserne.

 

Af alle besvarelserne spiser cirka halvdelen i kantinen hver dag mens ca. 6 % aldrig benytter kantinen bl.a. pga. pris, kvalitet eller hygiejne.

 

Madens kvalitet og udbuddet er overvejene besvaret til at være tilfredsstillende. Mange ønsker dog et generelt løft på fiskedagen om torsdagen. Der ønskes større variation på salatbaren og generelt mindre ”genbrug” over hele buffeten. Brødet scorer bedst.

 

Mange ønsker mere krydret og ”nytænkende” mad mens ca. samme antal ønsker mindre krydret traditionel mad.

 

Supperne – generelt fine og gode.

Brødet – godt og friskbagt

 

Kantinepersonalets service er altovervejende positiv, dog mangler nogle et smil og et ”ja tak” ved opfyldning af frokostbuffeten.

 

Et flertal af dem som bruger/anvender mødeforplejning er tilfredse men ønsker større fleksibilitet ift. mødebestillingen og et kvalitetsløft på særligt kaffen og på kagen.

 

Den kontantfrie kantine ønsker et flertal men der er stor nervøsitet ift. mere kø, nedbrud af teknikken, betalingsmuligheder ift. gæster og medarbejdere uden dankort og endelig manglende kontakt til køkkenpersonalet.

 

Generelt er 62 % tilfredse med kantinen mens 2 % er utilfredse.

 

Handlingsplan er aftalt og godkendt af kantineudvalget den 26/2- 2015

 

Pålægsbuffeten

– 1 slags ost per dag men osten skal variere fra dag til dag.

– Der skal hver dag serveres både traditionelle og utraditionelle slags pålæg.

 

De varme retter

– Variation på tilberedningsmetoderne af fisken.

– Variation på fiskearterne som serveres.

– Dagens ret og den lune ret vil være henholdsvis traditionel og utraditionel på dagen.

– Flere tunge grøntsager i stedet for ris, pasta og kartofler.

 

Mødeforplejning

– Kaffen udskiftes.

– Indkøb af termokander som forbedre holdbarheden/kvalitetsoplevelsen generelt.

– Kagen skal friskbages dagligt.

– Bestilling af mødeforplejning 3 dage før afholdelse ændres til 2 dage før.

 

Salatbar

– Salatbaren løftes ved kompetenceløft blandt personalet i køkkenet.

– Hvidløg og chili skal skiltes.

 

Hygiejne

– Der opsættes flere steder hvor man kan spritte hænder af før man tager mad fra buffeten.